Namen javnega razpisa je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Namen sklopa 2 je celovit dvig digitalnih kompetenc učečih se z inovativnimi sodobnimi pristopi. Razvijati je treba nove in nadgrajevati že obstoječe* in preizkušene didaktične pristope, pedagoške strategije in dobre učne prakse v sodobnih digitalnih učnih okoljih. Hkrati je treba razviti tudi nove pristope personaliziranega in sodelovalnega učenja, ki bodo prispevali k učinkovitemu in celovitemu vrednotenju in preverjanju digitalnih kompetenc učečih se.
*Nadgradnja in širitev že obstoječih inovativnih učnih okolij, ki so bila vzpostavljena v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT (Inovativna Pedagogika 1:1) na posameznem VIZ ter drugih dosedanjih rezultatov različnih projektov razvoja digitalnih kompetenc (npr. Erasmus+ projekti, aktivnosti posameznih VIZ itd).
Specifični cilji:

  • razvoj in nadgradnja celovitega pristopa razvoja digitalnih kompetenc učečih se na VIZ (t. i. vsešolski pristop);
  • preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem).
    Rezultati:
  • izdelani in objavljeni celoviti pristopi vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno s katalogom kompetenc, ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj;
  • izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si).
(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)