Projekt v izvajanju

Opis investicije/projekta:

Program predvideva sodelovanje OŠ Gorišnica, OŠ Cirkulane-Zavrč, starejših iz lokalnega območja in LU Ptuj, da bi z medgeneracijskim sodelovanjem starejšim omogočili aktivno in zdravo staranje, mladim pa pridobitev različnih novih znanj in kompetenc. Starejši bodo spoznavali nova dognanja o staranju in možnostih, ki jih ponuja življenje starostnika ter o preprekah, ki te možnosti zmanjšujejo. Za izvajanje izobraževanj in druženja imamo v kraju primeren prostor in to v Parku dediščine v Cirkulanah. Ta je zraven ohranjanja snovne in nesnovne dediščine namenjen tudi medgeneracijskemu druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa predvsem ranljivim skupinam. Za izvajanje predvidenih dejavnosti potrebujemo najnujnejšo opremo za kuhinjo, avdio in video opremo ter notranje in zunanje mize in klopi. Projekt bomo strnili z zaključnim dogodkom v Parku dediščine Cirkulane. Projekt bo brez nadaljnjih vložkov živel tudi v prihodnje. Vest o pomenu aktivnega staranja se bo razširila tako med mladimi (OŠ) kot med seniorji.

Cilji operacije:

Namen: skozi izobraževalne delavnice navdihniti in motivirati 200 starejših, da bolje poskrbijo za telesne zmogljivosti, da bodo kot starostniki ohranili fizične kompetence. Usposobiti 10 učiteljev in 100 učencev OŠ za vlogo mentorjev starejšim.

Ciljne skupine:

Vključili bomo tako učence kot učitelji iz osnovnih šol ter starejše iz lokalnega okolja LAS Haloze.

Naziv projekta: Aktivni seniorji

Prijavitelj: Občina Cirkulane

Partnerji: Ljudska univerza Ptuj, Osnovna šola Cirkulane Zavrč, Osnovna šola Gorišnica

Skupna vrednost operacije: 33.341,05 EUR

Zaprošena vrednost ESRR: 22.780,35 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:

  • št. udeležencev vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja 310

Ukrep U7: Medgeneracijsko sodelovanje iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si

(Skupno 184 obiskov, današnjih obiskov 1)