Spoštovani starši!

Šolsko leto 2022/2023 se bliža koncu in že smo z mislimi pri novem šolskem letu.
Izbrali smo učna gradiva in potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali naslednje šolsko leto – 2022/2023.

Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo prejeli gradivo (delovne zvezke) brezplačno, stroške nabave krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Gradiva bo kupila šola in jih boste prejeli v drugi polovici avgusta. Ostale šolske potrebščine kupite sami.

Za učence od 4. do 9. razreda pa vsa učna gradiva in šolske potrebščine kupite starši sami. Brezplačna je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada.

Seznami učnih gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole, v fizični obliki jih bodo učenci prejeli tudi v šoli.

Vsi učenci bodo prejeli tudi naročilnice za učbeniški sklad – za brezplačno izposojo učbenikov. Skrbnici učbeniškega sklada, knjižničarki Marici Zebec, jih morajo vrniti najkasneje do 20. junija.

V prvih dneh septembra učenci prevzamejo učbenike v šolski knjižnici. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. K njihovi ohranjenosti lahko prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo (glej navodila na spletni strani šole). V učbenike se morajo obvezno podpisati (ime, priimek, razred in šolsko leto izposoje – pod žigom). Z učbeniki ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi.

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike. Učbenike morajo odviti iz ovitkov, ne da bi  poškodovali platnice učbenika, jih po potrebi poradirati in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino, ki je določena z nabavno ceno ter starostjo učbenika (v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov).

Učna gradiva in / ali šolske potrebščine lahko kupite kjerkoli – v katerikoli knjigarni (Kopija-nova, Bukvica, DZS, Mladinska knjiga, Rokus Klett, Merkator…), na voljo pa vam je tudi e-naročilo pri KOPIJA-nova.

Povezava (link) KOPIJA-nova:

Kopija nova

Knjižničarka in upravljalka učbeniškega sklada:
Marica Zebec

(Skupno 173 obiskov, današnjih obiskov 1)