Naziv delodajalcaOSNOVNA ŠOLA CIRKULANE – ZAVRČ  
Naslov delodajalcaCIRKULANE 57 , 2282 CIRKULANE  
Kontaktna oseba delodajalca za kandidatekontaktna oseba: PETEK SUZANA telefon: 02 795 23 90 el. naslov: suzana.petek@cirkulane-zavrc.si    
Naziv delovnega mesta oziroma delaVZGOJITELJICA/VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – M/Ž  
Opis del in nalognačrtovanje in priprava za vzgojno delo, izvajanje vzgojnega dela, delo s starši, vodenje predpisane dokumentacije, sodelovanje pri organizaciji poteka in dela v vrtcu. opravljanje drugih del po programu za predšolsko vzgojo in navodilih vodstva.  
Pričetek dela  1.5.2022
Upravna enota delovnega mesta oziroma delaPTUJ
Poklicna strokovna izobrazbavisokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Trajanje zaposlitveDoločen čas, začasno povečan obseg dela , najdlje do 31.8.2022  
Delovni časPolni delovni čas, 40 ur na teden  
Datum objave na spletni strani šole1.5.2022  
Rok za prijavo kandidatov  3 dni od objave
Način prijave kandidatovkandidati naj pošljejo pisno vlogo po e pošti ali redni pošti z dokazili o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, življenjepisom  
  
DRUGI POGOJIkandidat/-ka mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit. k pisni vlogi mora predložiti potrdilo o izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila iz ministrstva za pravosodje: potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo iz sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica.
(Skupno 140 obiskov, današnjih obiskov 1)