V šolskem letu 2021/22 bodo neobvezni izbirni predmeti na voljo vsem četro-, peto- in šestošolcem.

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti:

  • Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
  • Računalništvo – 1 ura tedensko
  • Šport – 1 ura tedensko
  • Umetnost – 1 ura tedensko
  • Tehnika – 1 ura tedensko

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal, če bo zanj prijavljeno najmanj 12 učencev. Po normativu, ki je predpisan, lahko za šolsko leto 2021/22 na šoli v Cirkulanah pouk NIP izvajamo največ v treh skupinah in  v dveh   skupinah v šoli v Zavrču.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA

Zamenjava je možna samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta ne podre že oblikovane skupine.

PRIJAVE Do  2.aprila 2021.

Povezava do spletne podstrani, kjer je na voljo še več informacij v zvezi z neobveznimi izbirnimi predmeti.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence od 7. do 9

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI od 4. do 6. r

(Skupno 198 obiskov, današnjih obiskov 1)