Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. Navedba sklepa:
»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja


SKLEP
o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

I.
Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.


II.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo. Šole in zavode prosimo, da se v tednu »podaljšanih počitnic« na takšno možnost ustrezno strokovno pripravite. V pomoč vam v prilogah posredujemo okrožnico Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo in Opomnik z vprašanji (ZRSŠ), ki usmerja strokovne delavke in delavce pri pripravi na izobraževanje na daljavo. Skupaj s publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19: modeli in priporočila (avgust 2020), posodobljenimi priporočili NIJZ (24. 10. 2020) in skupnimi izkušnjami iz preteklega šolskega leta bodo vaša prizadevanja in priprave na morebitno izvedbo takšnega pouka zagotovo stekle v najboljšem.
Kot posebni prilogi k okrožnici vam tokrat posredujemo tudi okrožnico Inšpektorata RS za šolstvo in šport o bistvenih ugotovitvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih o upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov in usmeritvah glede izvajanja le-teh ter Dopis CŠOD z navedbo aktivnosti in usmeritev, ki so jih predvideli in pripravili v svoji organizaciji.
O vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v času od 9. 11. 2020 dalje vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.


S spoštovanjem in vse dobro,
Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

(Skupno 242 obiskov, današnjih obiskov 1)