Naziv delodajalca

OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE-ZAVRČ

 

Naslov delodajalca

CIRKULANE 57 , 2282 CIRKULANE

 

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate

kontaktna oseba: PETEK SUZANA

telefon: 02 795 23 90 el. naslov: suzana.petek@cirkulane-zavrc.si

 

Naziv delovnega mesta oziroma dela Vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja
Število prostih delovnih mest 1
OPIS DEL IN NALOG
 • sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v enoti vrtca;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji);
 • sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj;
 • vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija);
 • pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok;
 • vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.
 • sodeluje s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj njega;
 • sodeluje v strokovnih organih vrtca in enote vrtca;
 • sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem;
 • vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela;
 • pomaga vzgojitelju pri urejanju igralnic, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov ipd.;
 • pomaga vzgojitelju pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca;

·       pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih organizira vrtec.

·       Druga dela

 

 

Pričetek dela

16.3.2020

 

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela PTUJ
Poklicna strokovna izobrazba končan izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.
Drugi pogoji

 

·       potrdilo o nekaznovanosti

·       opravljen strokovni izpit

 

Trajanje zaposlitve DOLOČEN ČAS, od 16.3.2020 do vrnitve delavke z bolniškega dopusta
Delovni čas 25 delovnih ur/teden,
Datum objave na spletni strani šole 10.3.2020

Rok za prijavo kandidatov

 

3 dni od objave, do 13.3.2020
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo pisno vlogo z vsemi dokazili po e-pošti

 

PDF datoteka – objava prostega delovnega mesta.

(Skupno 1.326 obiskov, današnjih obiskov 1)