Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec.
Kolikor poslušamo njen nasvet,
toliko imamo notranjega miru in sreče.
Anton Trstenjak

Na naši šoli je v preteklem šolskem letu začel delovati Šolski sklad OŠ Cirkulane-Zavrč.

Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevkov staršev, zaposlenih na šoli, donacij, zapuščin in drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno sestavine izobraževalnega programa in katere ne financira ustanovitelj. Sklad zbira sredstva za sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme šole ali druge projekte, ki pripomorejo k zvišanju standarda pouka ali bivanja učencev v šoli. Delujemo tudi na področju pomoči socialno šibkim učencem in drugo.

OPIS NAMENA PORABE SREDSTEV

Po programu šolskega sklada v 4 točkah:

1. Pomoč in sofinanciranje učencem pri udeležbi na dodatnih programih, ki jih organizira OŠ Cirkulane-Zavrč (ekskurzije, šola v naravi, ipd.) na osnovi vloge staršev.

2. Nakup dodatnih nadstandardnih šolskih pripomočkov in opreme za sodobnejši potek pouka za učence.

3. Financiranje obšolskih dejavnosti s področja plesa, športa, glasbe, itd.

4. Nakup in dopolnitev šolskega učbeniškega sklada

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)