1. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
JUV JUV JUV JUV JUV
1. 8.15 – 9.00 NIA SLJ MAT SPO SLJ
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 SLJ SPO SLJ ŠPO SLJ
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 MAT GUM LUM SLJ MAT
4. 11.15 – 12.00 SPO ŠPO LUM MAT GUM
5. 12.05 – 12.50 ŠPO DOP/DOD ZIG NIA INT. DEJ.
6.

12.55 – 13.40

 

Gimnastika (13.15-14.00)
7. 13.50 – 14.35 Gimnastika (13.15-14.00) Plesna šola (14.00-15.00)
8.

14.40 – 15.20

 

Plesna šola (14.00-15.00)

 

 

  1. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
JUV
DOP/DOD
JUV JUV JUV JUV
1. 8.15 – 9.00 SLJ SLJ GUM GUM MAT
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 SLJ ŠPO N1A N1A ŠPO
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 MAT MAT SLJ MAT SLJ
4. 11.15 – 12.00 SPO SPO SPO SLJ LUM
5. 12.05 – 12.50 ŠPO ZIG LUM
6. 12.55 – 13.40 Gimnastika

 

 

 2. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ŠAH INT. DEJ.
1. 8.15 – 9.00 SLJ SPO MAT ŠPO SLJ
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 SLJ MAT SLJ SPO TJA
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 MAT SLJ SLJ LUM GUM
4. 11.15 – 12.00 ŠPO TJA GUM LUM MAT
5. 12.05 – 12.50 SPO ŠPO DOP/DOD SLJ ZIG
6. 12.55 – 13.40 OPZ OPZ Gimnastika (13.15-14.00)
7. 13.50 – 14.35 Gimnastika (13.15-14.00) Plesna šola (14.00-15.00)
8. 14.40 – 15.20 Plesna šola (14.00-15.00)

 

 

  2. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ŠAH
1. 8.15 – 9.00 SLJ TJA GUM GUM SLJ
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 SLJ ŠPO MAT SLJ ŠPO
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 MAT MAT TJA SLJ SPO
4. 11.15 – 12.00 SPO SLJ SLJ MAT LUM
5. 12.05 – 12.50 DOP/DOD
ID
SPO ŠPO ZIG LUM
6. 12.55 – 13.40 Gimnastika OPZ OPZ

 

 

 

  3. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
DOP/DOD ŠAH INT. DEJ. NOGOMET
1. 8.15 – 9.00 SPO MAT ŠPO SLJ MAT
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 ŠPO SPO MAT SLJ GUM
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 SLJ SLJ LUM ŠPO TJA
4. 11.15 – 12.00 GUM SLJ LUM MAT SLJ
5. 12.05 – 12.50 MAT TJA SLJ SPO ZIG
6. 12.55 – 13.40 OPZ OPZ
7. 13.50 – 14.35 Plesna šola (14.00-15.00)
8. 14.40 – 15.20 Plesna šola (14.00-15.00)

 

 

 3. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ID ŠAH DOP/DOD
1. 8.15 – 9.00 SLJ MAT MAT SLJ SPO
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 SLJ TJA SPO MAT MAT
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 MAT ŠPO ŠPO LUM SLJ
4. 11.15 – 12.00 GUM SLJ TJA LUM ŠPO
5. 12.05 – 12.50 SPO SLJ SLJ ZIG GUM
6. 12.55 – 13.40 Gimnastika OPZ OPZ Plesna šola (13.30 – 14.30)
7. 13.50 – 14.35 Plesna šola (13.30 – 14.30)

 

 

 4. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ŠAH NOGOMET
ID ČEB
1. 8.15 – 9.00 MAT MAT MAT1./LUM2. MAT ŠPO
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor ZIG ZIG ZIG
2. 9.20 – 10.05 DRU SLJ DRU1./LUM2. TJA TJA
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 ŠPO NIT GUM SLJ MAT
4. 11.15 – 12.00 SLJ NIT LUM1./MAT2. ŠPO SLJ
5. 12.05 – 12.50 SLJ DOP/DOD LUM1./DRU2. NIT LUM/ODS
6. 12.55 – 13.40 OPZ NUM/N2N OPZ NŠP/N2N
7. 13.50 – 14.35 Gimnastika (14.00-15.00) Plesna šola (14.00-15.00)
8. 14.40 – 15.20 Gimnastika (14.00-15.00) Plesna šola (14.00-15.00)

 

 

 4. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ŠAH N2N
1. 8.15 – 9.00 N2N/NŠP DRU ŠPO LUM1./MAT2. SLJ
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 DRU MAT NIT LUM1./NIT2. SLJ
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 TJA SLJ NIT TJA ŠPO
4. 11.15 – 12.00 MAT ŠPO SLJ MAT1./LUM2. MAT
5. 12.05 – 12.50 SLJ GUM/DOP MAT NIT1./LUM2.
6. 12.55 – 13.40 GUM OPZ ID OPZ
7. 13.50 – 14.35 Gimnastika (14.00-15.00) ZIG
8. 14.40 – 15.20 Gimnastika (14.00-15.00)

 

 

  5. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ŠAH Koles. izpit Nog. deklice Nog. dečki
1. 8.15 – 9.00 LUM SLJ GUM/ODS MAT TJA
 9.00 – 9.20 rekreativni  odmor ZIG ZIG ZIG
2. 9.20 – 10.05 LUM MAT GUM SLJ MAT
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 MAT NIT TJA NIT DRU
4. 11.15 – 12.00 SLJ DRU DRU TJA SLJ
5. 12.05 – 12.50 NIT ŠPO ŠPO ŠPO SLJ
6. 12.55 – 13.40 OPZ N2N/NUM OPZ
DOP/DOD
GOS N2N/NŠP
7.

13.50 – 14.35

 

Plesna šola (14.00-15.00)
8.

14.40 – 15.20

 

Plesna šola (14.00-15.00)

 

 

 5. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15

 

KOL./DOP1.

ŠAH

KOL./DOP2.

N2N
1. 8.15 – 9.00 N2N DRU ŠPO LUM1./MAT2. DRU
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 DRU MAT MAT LUM1./SLJ2. SLJ
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 TJA NIT NIT TJA ŠPO
4. 11.15 – 12.00 MAT ŠPO NIT MAT1./LUM 2. TJA
5. 12.05 – 12.50 SLJ GUM/ODS SLJ SLJ 1./LUM 2.
6. 12.55 – 13.40 GUM GOS 2. SLJ GOS 1.
7. 13.50 – 14.35 ZIG

 

 

 6. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ODS/ISP TJA MPZ Nog. deklice MPZ/ID ČEB Nog. dečki
1. 8.15 – 9.00 GOS/TIT TJA ZGO TJA/TJA SLJ/MAT
 9.00 – 9.20 rekreativni odmor
2. 9.20 – 10.05 GOS/TIT MAT MAT GEO SLJ/MAT
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 GUM/LUM ŠPO SLJ MAT ŠPO/ŠPO
4. 11.15 – 12.00 GUM/LUM SLJ ŠPO/ŠPO TIT/GOS NAR
5. 12.05 – 12.50 SLJ SLJ TJA TIT ISP/ISP
6. 12.55 – 13.40 TJA N2N/NUM NAR NŠP N2N
7. 13.50 – 14.35 ZIG Gimnastika (14.00-15.00)
8. 14.40 – 15.20 Gimnastika (14.00-15.00)

 

 

 6. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
MPZ ID ČEB ŠAH/MPZ MAT/DOP
1. 8.15 – 9.00 NŠP MAT TJA NAR ŠPO
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 TJA NAR ŠPO MAT SLJ
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 MAT GUM/LUM TIT SLJ ISP
4. 11.15 – 12.00 SLJ GUM/LUM TIT SLJ GEO
5. 12.05 – 12.50 ŠPO SLJ MAT ZGO GOS
6. 12.55 – 13.40 TJA ZIP TJA GOS/ODS
7. 13.50 – 14.35 Gimnastika (14.00-15.00) ISP /TJA DOP/TJA ZIG
8. 14.40 – 15.20 Gimnastika (14.00-15.00)

 

 

  7. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
Računalništvo DOP MAT MPZ Nog. deklice MPZ/ID ČEB Nog. dečki
1. 8.15 – 9.00 NAR MAT TJA GEO TJA
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 SLO ŠPO SLJ ZGO NAR
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 TJA TJA GUM1./LUM2. SLO NAR
4. 11.15 – 12.00 MAT TIT GUM1./LUM2. MAT SLJ
5. 12.05 – 12.50 GEO ZGO MAT NI1/ZIG ŠPO
6. 12.55 – 13.40 DKE NI1/LS1 1. ODS DOP/DOD TJA IŠP
7. 13.50 – 14.35 RDO LS1 1.
Plesna šola
(14.00-15.00)
ŠSP ZIP
8. 14.40 – 15.20 Plesna šola
(14.00-15.00)

 

 

  7. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
TJA/DOP NI1/MPZ NI1/MPZ/ŠAH MAT/DOP
1. 8.15 – 9.00 TJA ZGO TIT GUM/LUM ZGO
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 SLJ SLJ/MAT TJA GUM/LUM GEO
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 ŠPO SLJ/MAT SLJ ŠPO TJA
4. 11.15 – 12.00 MAT NAR MAT NAR SLJ
5. 12.05 – 12.50 DOP/ODS TJA GEO NAR MAT
6. 12.55 – 13.40 MD7 ZIG GLK 1./ZIP ID LIK DKE
7. 13.50 – 14.35 ZIG Gimnastika (14.00-15.00) GLK 1.
8. 14.40 – 15.20 Gimnastika (14.00-15.00)

 

 

  7. C – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
DOP-MAT
1. 8.15 – 9.00 ZGO ŠPO NAR ZGO GUM/LUM
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 TJA TIT NAR MAT GUM/LUM
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 NAR GEO MAT GEO SLJ
4. 11.15 – 12.00 SLJ DKE SLJ TJA TJA
5. 12.05 – 12.50 MAT MAT ŠPO NI1/ZIP ODS/DOP TJA
6. 12.55 – 13.40 TJA NI1 SLJ IŠP
7. 13.50 – 14.35 RDO/TJA-DOP ŠSP ZIG

 

 

 

  8. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
DOP/DOD MAT, TJA ŠAH Nog. deklice
1. 8.15 – 9.00 MAT SLJ MAT ZGO SLJ
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 FIZ TJA ŠPO KEM ŠPO
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 DKE ZGO FIZ TIT LUM/GUM
4. 11.15 – 12.00 GEO/BIO KEM TJA GEO LUM/GUM
5. 12.05 – 12.50 TJA BIO SLJ MAT NI2
6. 12.55 – 13.40 SLJ/ODS MAT LS2 2./OGK 2.
ZIG
NI2
7. 13.50 – 14.35 IŠP LS2 2./OGK 2. ZIP ŠSP

 

 

 

  8. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
MPZ NI3 ŠAH/MPZ MAT/DOP
1. 8.15 – 9.00 SLJ FIZ GEO MAT MAT
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 ŠPO ZGO KEM SLJ KEM
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 TJA TJA MAT FIZ BIO/GEO
4. 11.15 – 12.00 TIT SLJ DKE LUM/GUM TJA
5. 12.05 – 12.50 MAT ŠPO BIO LUM/GUM SLJ/ODS
6. 12.55 – 13.40 NI3/LS2 1. ZIG GLK1. ZGO TJA/DOP
7. 13.50 – 14.35 LS2 1. GLP GLK1.

 

 

 

  9. A – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
ID POD MPZ/FIZ ISP Nog. dekl. DOP/DOD KEM MPZ/DOD SLJ
1. 8.15 – 9.00 SLJ SLJ/ODS SLJ MAT FIZ
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 MAT SLJ TJN TJN TJN
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 LUM1./GUM2. MAT ŠPO ZGO MAT
4. 11.15 – 12.00 LUM1./GUM2. ZGO FIZ KEM ŠPO
5. 12.05 – 12.50 KEM GEO AI3 SLJ ISP
6. 12.55 – 13.40 BIO BIO ZIG/OGK2. GEO
7. 13.50 – 14.35 IŠP TEV1. OGK2. AI3/ZIP
8. 14.40 – 15.20 TEV1.

 

 

 

  9. B – 2018/2019 PON TOR SRE ČET PET
0. 6.30 – 7.15
7.30 – 8.15
KEM/DOP MPZ NI3 TJA/DOP
MPZ, ISP FIZ
MAT/DOP
1. 8.15 – 9.00 BIO ZGO SLJ TJA GEO
 9.00 – 9.20 rekre. odmor
2. 9.20 – 10.05 MAT LUM/GUM SLJ FIZ MAT
 10.05 – 10.25 malica
3. 10.25 – 11.10 SLJ LUM/GUM GEO MAT ISP
4. 11.15 – 12.00 ŠPO MAT KEM ŠPO KEM
5. 12.05 – 12.50 TJA FIZ TJA SLJ SLJ/ODS
6. 12.55 – 13.40 NI3 ZIG GLK1./TEV1.
ZIP
IŠP BIO
7. 13.50 – 14.35 GLP GLK 1./TEV 1. ZGO
8. 14.40 – 15.20 ŠSP

 

 

 

 

 

(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)