Za prijavo na VITR projekt  (vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj) smo se odločili na podlagi različnih vzgibov. Verjamemo, da bomo v prihodnosti zmeraj bolj stremeli k izobraževanju, ki je v stiku z naravnim, živim ali s trajnostnim. Vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta je še kako pomemben del vsakdanjika vsakega od nas. Učencem je treba pokazati veščine, s katerimi se bodo npr. soočili s podnebnimi spremembami. Naša želja je sobivati in skrbeti za naravno okolje, se v njem in ob njem učiti, učence pa usmeriti v tudi v mišljenje za spremembo potrošniških vrednot, vedenja in življenjskih navad. Zato bomo intenzivno nadaljevali in nadgrajevali aktivnosti, ki nas bodo zbliževale in poudarjale učenje za življenje. Prav tako si bomo še naprej prizadevali v razne dejavnosti vključiti čim več vsebin s področja zdravja, mediacije in reševanja sporov, torej vse tisto, čemur se težje posvetimo pri samem pouku. V dejavnosti za doseganje ciljev projekta so vključeni vsi zaposleni, učenci, k sodelovanju bomo povabili starše, vse zainteresirane lokalne ustanove in odločevalce.

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Šolski projektni tim za izpeljavo VITR projekta:                                                                                                                               

Laura Mohorko Kumer

Mirjana Fuks

Suzana Stopajnik

Izidor Gnilšek

Suzana Petek

(Skupno 289 obiskov, današnjih obiskov 1)