Spoštovani starši!

Šolsko leto 2021/2022 se bliža koncu in že smo z mislimi pri novem šolskem letu.

Izbrali smo šolska gradiva in potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali naslednje šolsko leto – 2022/2023.

Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo prejeli gradivo (delovne zvezke) brezplačno, stroške nabave krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradiva bo kupila šola.

Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine za učence od 4. do 9. razreda kupite starši sami.

Seznami učnih gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole. Sezname bodo učenci v fizični obliki prejeli tudi v šoli.

Vsi učenci bodo prejeli tudi naročilnice za učbeniški sklad – za brezplačno izposojo učbenikov. Skrbnici učbeniškega sklada, knjižničarki Marici Zebec, jih morajo vrniti najkasneje do 15. junija.

V prvih dneh septembra učenci prevzamejo učbenike v šolski knjižnici. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. K njihovi ohranjenosti lahko prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo (glej navodila na spletni strani šole). V učbenike se morajo obvezno podpisati (ime, priimek, razred in šolsko leto izposoje – pod žigom). Z učbeniki ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi.

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike. Učbenike morajo odviti iz ovitkov, ne da bi  poškodovali platnice učbenika, jih po potrebi poradirati in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino, ki je določena z nabavno ceno ter starostjo učbenika (v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov).

Učna gradiva in / ali šolske potrebščine lahko kupite kjerkoli – v katerikoli knjigarni (Kopija-nova, Bukvica, DZS, Mladinska knjiga, Rokus Klett, Merkator…), na voljo pa vam je tudi e-naročilo pri KOPIJA-nova in povezava do kataloga DZS založbe.

Povezava (link) KOPIJA-nova:

Kopija nova

Spletni katalog šolskih potrebščin založbe DZS Q PTUJ:

DZS katalog šolskih potrebščin 2022

Knjižničarka in upravljalka učbeniškega sklada:

Marica Zebec

Seznam učnih gradiv Cirkulane

Seznam učnih gradiv Zavrč

(Skupno 203 obiskov, današnjih obiskov 1)