Spoštovani starši in bodoči učenci OŠ Cirkulane-Zavrč!

Veselimo se že vpisa nove generacije šolskih novincev in novink.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so starši otrok, rojenih v letu 2015, dolžni svojega otroka vpisati v 1. razred osnovne šole. V našo osnovno šolo, OŠ Cirkulane-Zavrč se morajo vpisati vsi otroci, kateri imajo stalno ali začasno prebivališče prijavljeno v našem šolskem okolišu. V primeru, da želite svojega otroka vpisati na drugo šolo (npr. v primeru selitve), ali pa bi šolanje odložili iz utemeljenih razlogov, je otroka potrebno najprej vpisati v našo šolo (pri vpisu pa nas o vaši nameri pisno obvestite).

Na Osnovni šoli Cirkulane-Zavrč , lokacija Cirkulane bomo vpis organizirali   11. 2. 2021. Na lokaciji v Zavrču pa 12. 2. 2021. Starši otrok našega šolskega okoliša boste o datumu in uri obveščeni z vabilom po pošti.

Za otroke, ki se vpisujejo na lokaciji v Cirkulanah, bo letos zaradi izrednih razmer ob epidemiji, vpis potekal v prostorih Večnamenske dvorane v Cirkulanah(stara dvorana-glavni vhod po stopnicah).

Za otroke, ki se vpisujejo na lokaciji v Zavrču, bo vpis potekal v šoli v Zavrču. Vstopanje v šolo bo urejeno skozi glavni vhod šole.

Zaradi omejitev druženja naj otroka ob vpisu spremlja samo eden od staršev. Starš, ki bo prisoten ob vpisu, naj s seboj prinese podpisano soglasje drugega starša, ki bo priloženo k vabilu.

Prosimo vas, da upoštevate vse ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije (razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask, varnostna razdalja). V primeru bolezni ali slabega počutja otroka, starša ali v primerih odrejene karantene, bomo za vpis uredili nadomestni termin.

V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi za odložitev vpisa (npr. mnenje vzgojiteljic, mnenje multi-disciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo otrok ali drugih strokovnih služb), se lahko všolanje otroka odloži. Starši v tem primeru podajo na šolo pisno vlogo za preložitev šolanja.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na številki 031-329-020 ali na

elektronskem naslovu: ana.belsak@cirkulane-zavrc.si

(Skupno 172 obiskov, današnjih obiskov 1)