V šolskem letu 2019/2020 bodo učenci  4., 5. in 6. razreda lahko izbrali  tudi  neobvezne izbirne predmete. Učencem ponujamo nemščino, računalništvo, umetnost, tehniko in šport.  Vsi  predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

Pri izbiri drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta je smiselno, da ga izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda) oziroma neprekinjeno šest let, drugo in tretje obdobje skupaj (od 4. do 9. razreda).

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

Učni načrti predmetov  so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:  neobvezni izbirni: neobvezni izbirni predmeti

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec 4. 5. in 6. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativov predpisanega števila učnih skupin oz. popolnitve posamezne učne skupine.

Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Neobvezni izbirni predmet spada v razširjen program osnovne šole in se bo izvajal pred ali po pouku. Predlagamo , da tako učenci kot starši odločitev o izbiri pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji. Prav tako se lahko za dodatne informacije obrnete na razrednika, učitelja izvajalca ali na vodstvo šole.

Uradni dokument: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)