Pomembno vlogo pri razvoju šolstva pri Sv. Barbari danes Cirkulane so imeli borlski graščaki Sauerji, ki so bili kot farni patroni tudi patroni šole. Kdaj natanko se je ta razvoj začel je še vedno zavito v meglo. Dr. Franc Kovačič je v dvajsetih letih tega stoletja postavil začetek šolstva v Cirkulanah v leto 1744. Vendar pa je bila slabih štirideset let pozneje po navedbi šolske kronike tukaj ustanovljena dvorazredna ljudska šola – trivialka. Za tiste čase je bila dvorazrednica še redkost.
Oprijemljivih dokazov kje so bili prvi šolski prostori še ni. Zgodovinarji domnevajo, da je pouk potekal v pritlični zgradbi ob farni cerkvi verjetno mežnariji, ki pas je bila sodeč po vizitacijskih poročilih iz tega obdobja v zelo slabem stanju. Konec prejšnjega stoletja se je pouk končno preselil v novo zgradbo, kjer poteka še danes. Vmes je bilo šolsko poslopje še dvakrat dozidano. Najprej že kmalu po preselitvi pouka vanj, ko so dogradili še dve učilnici in telovadnico , drugi prizidek pa ravno sedaj dobiva svojo končno obliko. Ker se je število učencev v prvih povojnih letih naglo povečevalo, so se ves čas ubadali s prostorsko stisko, zato so telovadnico preselili v prostore nekdanje cerkve Sv. Katarine.Danes se lahko pohvalimo z novo telovadnico v večnamenski dvorani blizu šole.
Po vojni je šola nekaj časa nosila ime cirkulanskega rojaka Maksa Bračiča, ki je padel med drugo svetovno vojno. Danes je šola sedež OŠ Cirkulane-Zavrč.

Vir: 200 let osnovnega šolstva v KS Cirkulane (1780 – 1980).

(Skupno 258 obiskov, današnjih obiskov 1)