Naziv delodajalcaOSNOVNA ŠOLA CIRKULANE-ZAVRČ  
Naslov delodajalcaCIRKULANE 57 , 2282 CIRKULANE  
Kontaktna oseba delodajalca za kandidatekontaktna oseba: PETEK SUZANA telefon: 02 795 23 90 el. naslov: suzana.petek@cirkulane-zavrc.si  
Naziv delovnega mesta oziroma delaHIŠNIK IV. M/Ž
Število prostih delovnih mest1
OPIS DEL IN NALOGVzdrževanje objekta,  opreme in okolice: skrbi za popravila in vzdrževanje objektov; vzdržuje požarno-varnostne naprave; redno popravlja inventar in opremo ter izvaja sprotna popravila; redno kontrolira brezhibnost električne napeljave, aparatov in strojev; redno kontrolira brezhibnost plinskih napeljav; redno kontrolira opremo v kuhinji in igralnicah; nabavlja in racionalno ter gospodarno porablja material za popravila in vzdrževanje; skrbi za zaščito objektov v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, potresi) in vlomov; vzdržuje športne naprave in igrala na igrišču; menjava luči in popravlja stikala; vzdržuje in ureja okolico, igrišče; sodeluje s čistilci vzdržuje in izvaja manjša popravila na grelnih in kurilnih napravah; skrbi za ogrevalne naprave v zimskem času; pripravi letne in mesečne načrte, nadzira in izvaja letni popis; pripravi letni in  mesečni načrt opravljanja hišniških del; nadzira izvajanje letnega in mesečnega načrta opravljanja hišniških del; pomaga pri pripravi in organizaciji ter sodeluje pri rednem letnem popisu; pomaga pri pripravi prostorov šole za prireditve in pri pospravljanju po zaključku; prevaža material, prehrano in stvari glede na potrebe šole; skrbi za tehnično brezhibnost in redno vzdrževanje vozil šole;  
Pričetek dela10.8.2023  
Upravna enota delovnega mesta oziroma delaPTUJ
Poklicna strokovna izobrazbasrednja poklicna, IV. stopnja (3-letna) – obdelovalec kovin, oblikovalec lesa, inštalater elektro,
Drugi pogoji  POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI  
Trajanje zaposlitveDOLOČEN ČAS, od 10.8.2023 do vrnitve odsotnega delavca
Delovni časKrajši delovni čas 20 delovnih ur/teden,
Datum objave na spletni strani šole29.6.2023
Rok za prijavo kandidatov  3 dni od objave, do 4.7.2023
Način prijave kandidatovkandidati naj pošljejo pisno vlogo po e-poštiali navadni pošti  z dokazili o izobrazbi, življenjepisom možnost dopolnjevanja z delovnim mesto, čistilec II. (82% hišnik in 18 % čistilec) 33 delovnih ur kot hišnik IV. In  7 delovnih ur čistilec II.
(Skupno 191 obiskov, današnjih obiskov 1)