Naziv delodajalcaOSNOVNA ŠOLA CIRKULANE-ZAVRČ  
Naslov delodajalcaCIRKULANE 57 , 2282 CIRKULANE  
Kontaktna oseba delodajalca za kandidatekontaktna oseba: PETEK SUZANA telefon: 02 795 23 90 el. naslov: suzana.petek@cirkulane-zavrc.si  
Naziv delovnega mesta oziroma delaVzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja
Število prostih delovnih mest1
OPIS DEL IN NALOG• sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo;
• sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela;
• sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši;
• sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v enoti vrtca;
• sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji);
• sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj;
• vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija);
• pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok;
• vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.
• sodeluje s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj njega;
• sodeluje v strokovnih organih vrtca in enote vrtca;
• sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem;
• vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela;
• pomaga vzgojitelju pri urejanju igralnic, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov ipd.;
• pomaga vzgojitelju pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca;
• pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih organizira vrtec.
• Druga dela
Pričetek dela1.1.2023  
Upravna enota delovnega mesta oziroma delaPTUJ
Poklicna strokovna izobrazbakončan izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.
Drugi pogoji potrdilo o nekaznovanosti, opravljen strokovni izpit
Trajanje zaposlitveDOLOČEN ČAS, od 1.1.2023 do 31.8.2023
Delovni čas40 delovnih ur/teden,
Datum objave na spletni strani šole19.12.2022
Rok za prijavo kandidatov3 dni od objave, do 22.12.2022
Način prijave kandidatovkandidati naj pošljejo pisno vlogo z vsemi dokazili po e-pošti

Razpis v PDF obliki.

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)