Spoštovani,

Občina Cirkulane objavlja Javni razpis za štipendiranje dijakov v Občini Cirkulane.

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije dvema dijakoma/dijakinjama iz Občine Cirkulane, ki se izobražujeta po srednješolskem programu deficitarnih poklicev, nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja ali srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja skladno s Pravilnikom o štipendiranju dijakov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2021, v nadaljevanju: Pravilnik). Višina posamezne štipendije znaša   100,00 evrov mesečno se dodeljuje do konca izobraževalnega programa.

Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 6. 2021.

Vlagatelji morajo vlogo, ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami predložiti v zaprti kuverti najkasneje do vključno 30. 6. 2021 na naslov: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, s pripisom »ZA ŠTIPENDIJE 2021«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu Občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane.

Javni razpis za štipendiranje dijakov v občini Cirkulane

Obrazec – štipendiranje dijakov 2021

(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)