Dragi učenci, učenke in spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne, 11. 2. 2021, vas obveščamo, da bo od 22. 02. 2021 dalje pouk ponovno potekal v šoli za VSE UČENCE. Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo po urniku v skladu z navodili in priporočili NIJZ, Zavoda za šolstvo in MIZŠ. Prihoda učencev v šolo se zelo veselimo in nanj smo pripravljeni. Poudariti pa je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci.

V tem trenutku imamo pripravljeno vse, kar potrebujemo za ponovno odprtje šole, seveda še vedno pod zelo omejenimi pogoji, predvsem iz varnostnega vidika.

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku kot pred zaprtjem šole. Če bodo pri posameznem izbirnem predmetu kakšne posebnosti, bo o tem učence obvestil učitelj, ki predmet poučuje.

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah „MEHURČKIH“, po sledečem razporedu:

Lokacija Cirkulane:

 • 1.a – učilnica 1.a
 • 2.a – učilnica 2.a
 • 3.a – učilnica 3.a
 • 4.a – učilnica 4.a
 • 5.a – učilnica 5.a
 • 6.a – učilnica TIT
 • 7.a – učilnica ZGO
 • 8.a – prehodna učilnica
 • 9.a – učilnica MAT
 • 9.c – učilnica BIO

Lokacija Zavrč:

 • 1.b – učilnica 1.b
 • 2.b – učilnica 2.b
 • 3.b – učilnica 3.b
 • 4.b – učilnica 4.b
 • 5.b – učilnica 5.b
 • 6.b – učilnica ZGO
 • 7.b – učilnica MAT
 • 8.b – učilnica BIO
 • 9.b – učilnica SLJ

Učencem bo omogočeno:

 • jutranje varstvo samo za učence 1. razreda v učilnici 1. razreda,
 • učenci od 2. do 9. razreda gredo ob prihodu v šolo v svojo matično učilnico
 • redni pouk (v matičnih učilnicah, razen pouka športa)
 • podaljšano bivanje

Učenci v šolsko stavbo vstopajo posamično z upoštevanjem varnostne medosebne razdalje, min 1,5 m.

Ob vstopu v šolo si morajo obvezno nadeti masko. Ob vhodu bo prisotna odrasla oseba, ki bo skrbela za izvajanje ukrepov v času epidemije. Poskrbeli bomo za ohranjanje varnostne razdalje 1,5 m, ustrezno higieno rok in kašlja ter redno prezračevanje prostorov (učencem priporočamo dodatna oblačila, zaradi pogostejšega zračenja razredov).

Šolski prevoz bo organiziran po ustaljenem urniku, kot pred izrednimi razmerami. Priporočamo vam, da v lepem vremenu vzpodbujate svoje otroke za trajnostne prihode in odhodi v šolo (pešci, kolesarji). Na šolskem kombiju in avtobusu je nošenje zaščitnih mask obvezno.

Prav tako bo za vse učence organizirana šolska prehrana (malica v razredih, kosilo po predhodni najavi).

Starši v šolo ne vstopate. Otroka oddate pri vhodu, kjer ga bo sprejel dežurni delavec šole. Na šoli v Cirkulanah bodo učenci od 1. do 5. razreda vstopali in izstopali iz šole ob stranskem vhodu, učenci od 6. do 9. razreda pa pri glavnem vhodu.

Na šoli v Zavrču pa bodo učenci vstopali in izstopali skozi glavni vhod.

Prosimo vas, da se doma ponovno pogovorite z njimi o pomembnih pravilih (ohranjanje distance, brez dotikanja, umivanje rok,…). Seveda bomo to vsakodnevno počeli v šoli tudi mi.

Veselimo se ponovne normalizacije šolskega utripa in verjamemo, da lahko s skupnimi močmi sproščeno, umirjeno in predvsem zadovoljno nadaljujemo delo v šolskih učilnicah.

Želimo si, da bi bivanje vaših otrok na naši šoli bilo prijetno in varno, za kar se bomo trudili vsi delavci šole.

Z vaše strani pa si še naprej želimo dobrega sodelovanja in mero razumevanja.

Kolektiv OŠ Cirkulane-Zavrč

(Skupno 198 obiskov, današnjih obiskov 1)