Občina Cirkulane objavlja Javni poziv staršem učencev in dijakov za prijavo na brezplačni topli obrok v času šolanja na daljavo.

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

  • učenci in dijaki morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cirkulane.
  • povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznane pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije, podatke preveri šola).

Ne glede na zgornje kriterije pripada obrok tudi vsem učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Vlogo s svojimi podatki (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, ugotovljeni dohodkovni razred) oddate na šoli na e-naslov: ana.belsak@cirkulane-zavrc.si;

Prosimo, da vlogo oddate v najkrajšem možnem času.

Hvala in bodite zdravi.

Povezava do dokumenta (klikni na povezavo)

Prijavnica

Objava na občinski spletni strani (klikni na povezavo)

(Skupno 240 obiskov, današnjih obiskov 1)