Logotip_Sola_splet

Vzgojni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč:

Vzgojni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč

Pravila šolskega reda:

Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06)  je svet Osnovne šole Cirkulane – Zavrč dne 27.2.2017 sprejel Pravila šolskega reda v osnovni šoli Cirkulane-Zavrč.

Pravila šolskega reda in Prilogo pravilom šolskega reda, ki opredeljujejo kršitve in postopek razreševanja ob zaznavi kršitev Pravil šolskega reda.

DOPOLNTEV PRAVIL HIŠNEGA REDA  ŠOLA CIRKULANE

DOPOLNITEV PRAVIL HIŠNEGA REDA ŠOLA ZAVRČ

Protokol prihajanja, odhajanja, od 15.9.2021

Pravila hišnega reda za lokacijo šole Cirkulane:

HIŠNI RED_lokacija Cirkulane

Pravila hišnega reda za lokacijo šole Zavrč:

HIŠNI RED_lokacija Zavrč

Pravila hišnega reda vrtca Cirkulane:

Pravila hišnega reda vrtec Cirkulane

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti:

Prilagajanje šolskih obveznosti

Pravila dežurstva na šoli:

Naloge dežurnega učenca

(Skupno 200 obiskov, današnjih obiskov 1)