Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. Evropska unija ima 28 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.

Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Varstvo pogosto ogroženih regionalnih in manjšinskih jezikov zagotavljata dve pomembni mednarodni listini Sveta Evrope: Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjših, ki spodbujata tudi ohranitev in razvoj evropskega kulturnega bogastva in tradicij.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Vir: https://ec.europa.eu/slovenia/events/european-day-of-languages-2018_sl

Evropski dan jezikov obeležujemo iz različnih razlogov:

  • da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje.
  • da opozorimo na raznoliko jezikovni in kulturno pestrost Evrope.
  • da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Tudi na naši šoli smo praznovali ta poseben dan. Še posebej smo se mu posvetili pri pouku tujih jezikih. Na 1. triadi smo prepevali pesem Hello to all children of the world (https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8)  in se naučili pozdravljati in šteti v različnih jezikih. Učenci v višjih razredih so ustvarjali plakate na temo Zakaj se učimo tujih jezikov? in prepevali Mojster Jaka.

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)