Šolska knjižnica je s svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo redni del vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa in razvoja. V šolski knjižnici imamo cca. 5000 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na mladinske revije in časopise, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici, razpolagamo tudi s strokovnimi revijami za potrebe delavcev. Knjige si uporabniki lahko izposojajo vsak ponedeljek, sredo in petek v šoli Cirkulane, v torek in četrtek pa v Zavrču. Učenec si lahko naenkrat izposodi največ pet knjig za 14 dni. Ta rok se po dogovoru lahko podaljša še za 14 dni. V knjižnici se izvajajo tudi ure knjižnično informacijskih znanj (KIZ).

Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si izposojajo učbenike vsi učenci šole. Učenci se na učbenike naročajo v mesecu maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico.

 Učbeniški sklad za aktualno šolsko leto:

Seznam šolskih potrebščin za lokacijo Cirkulane

Seznam šolskih potrebščin za lokacijo Zavrč

Seznam literature za domače branje:

Seznam literature za domače branje po razredih

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)