Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 88/16), ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ-a po ustaljenem postopku.

Iz odločbe o otroškem dodatku je možno ugotoviti, ali je učenec upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS , ki ga prejema družina. Za vsa vprašanja, povezana z odločbami, je pristojen Center za socialno delo.

Povezava do uradnega lista št.88/16:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3928?sop=2016-01-3928

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)