Poletne_Igre

Osnovna šola Videm bo v sodelovanju z Občino Videm med 24. in 26. 8 2016  organizirala Poletne zabavne igre.

V projekt bodo vključeni učenci od 2. – 7. razreda. K sodelovanju so zraven učencev OŠ Videm vabljeni tudi učenci OŠ Cirkulane, OŠ Žetale, OŠ Majšperk, OŠ Podlehnik,  ter šol s sosednje Hrvaške in sicer iz Lepoglave in Bednje.

Predvideva se udeležba 200 otrok iz omenjenih šol.

Ob koncu počitnic želimo učencem omogočiti kvalitetno in športno obarvan zaključek počitnic.

CILJI POLETNIH ZABAVNIH IGER:

   SPLOŠNI CILJI:

 • razvijati sproščene medsebojne odnose in zavest pripadnosti kolektivu, kakor tudi razvijati moralne človekove norme
 • razvijati samostojnost, ustvarjalnost in vedoželjnost
 • razvijati higienske in kulturne navade
 • oblikovati pozitivno učenčevo samopodobo

OPERATIVNI CILJI:

 • zadovoljiti učenčevo prvinsko potrebo po gibanju in igri
 •  skrbeti za učenčev telesni razvoj in razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
 • osvajati in nadgrajevati športna znanja
 • učenca seznaniti s teoretičnimi informacijami
 • oblikovati in razvijati učenčeva stališča, navade in načine ravnanja ter prijetnega doživljanja športa
 •  skrbeti za skladen telesni in duševni razvoj
 •  skrbeti za razbremenitev in sprostitev
 •  oblikovati učenčev pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave in okolja kot posebne vrednote

PROGRAM 

URA 1. DAN URA 2. DAN 3. DAN
SREDA, 24.8.2016 ČETRTEK, 25.8.2016 PETEK, 26.8.2016
9.00 OTVORITEV-ZNAN ŠPORTNIK POZDRAV ZNANEGA ŠPORTNIKA POZDRAV ZNANEGA ŠPORTNIKA
MLAJŠI STAREJŠI MLAJŠI IN STAREJŠI MLAJŠI STAREJŠI
9.15

1. POSTAJA

ŠTAFETNE IGRE

1. POSTAJA

NOGOMET

9.00 PLAVANJE IN PLES

1. POSTAJA

ŠTAFETNE IGRE

1. POSTAJA

NOGOMET

9.45

2. POSTAJA

ZABAVNE IGRE Z VODO

2. POSTAJA

ODBOJKA

MALI MORAVCI

2. POSTAJA

ZABAVNE IGRE Z VODO

2. POSTAJA

ODBOJKA

10.15

3. POSTAJA

KARATE

3. POSTAJA

AIKIDO

ZBOR V M. MORAVCIH

3. POSTAJA

AIKIDO

3. POSTAJA

KARATE

10.45 MALICA MALICA 14.00 ODHOD DOMOV MALICA MALICA
11.15

4. POSTAJA

PLANICA

4. POSTAJA

KOŠARKA

PLAVALNI KLUB

4. POSTAJA

KOŠARKA

4. POSTAJA

PLANICA

11.45

5. POSTAJA

NOGOMET

5. POSTAJA

PLES

 PLESNE IGRE

5. POSTAJA

PLES

5. POSTAJA

STREL NA GOL

12.00 ZAKLJUČEK 1. DNEVA 15.00 ZAKLJUČEK 2. DNEVA

ZAKLJUČEK  IGER

(časovnica enaka kot prvi dan)

V primeru slabega vremena, bomo izvedbo iger prilagodili vremenskim razmeram.

Na otvoritev so vabljeni ravnatelji sodelujočih šol, župani sodelujočih občin. Osrednji gost, ki bo tudi odprl  Poletne zabavne igre.

Verjamemo v dobro izvedbo in uspešno sodelovanje!

Vodja poletnih zabavnih iger:
Gorazd Černila

Ravnatelj OŠ Videm pri Ptuju:
mag. Robert Murko

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)