Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope, Evropske komisije se je leta 1992 izoblikovala ideja o šolah, ki promovirajo zdravje.

Tako se je rodila Evropska mreža zdravih šol, v katero je danes vključenih 43 držav in vsaka sodeluje s svojo nacionalno mrežo. Slovenija se je mreži priključila leta 1993, sprva z 12 šolami, leta 1998 se je razširila na 130 ustanov, na zadnjem razpisu, ki je potekal jeseni 2008, pa se je mreži priključilo še 147 novih šol.

V slovensko mrežo zdravih šol je sedaj vključenih že 268 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov iz cele države.

Zdrave šole so se zavezale, da bodo z različnimi dejavnostmi in vsebinami zdravja, ki jih vključujejo v šolski kurikul, dejavno krepile, omogočale in izboljševale zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.

Celostni pristop zajema celo šolo – učence, učitelje, starše, lokalno skupnost, zdravstveno službo in vse ostale uporabnike, ki so s šolo kakorkoli povezani.

CILJI  EVROPSKE  IN SLOVENSKE MREŽE  ZDRAVIH ŠOL

Vse šole, ki so vstopile v mrežo Zdravih šol, so se zavezale, da bodo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:
– Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
– Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
– Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
– Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
– Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
– Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih  učencev  in učiteljev.
– Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in Šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
– Spoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
– Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
– Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)