ikoncalogo   MIZS slo  logo nalozba

Spoštovani starši!

Seznanjamo vas, da je bila naša šola bila izbrana na javnem razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije z naslovom POPESTRIMO ŠOLO. Javni razpis je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

V okviru tega projekta, ki se bo izvajal brezplačno in ga bomo začeli izvajati s 1.1.2015, bodo potekale številne dejavnosti, katerih namen je spodbujati otrokove sposobnosti na različnih področjih. Poudarek bo na razvijanju različnih socialnih veščin, sporazumevanju v maternem jeziku, krepitvi kulturne zavesti ter urjenju strategij samostojnega učenja. Program se bo izvajal tudi kot učna pomoč na domu, in se še posebej usmerja k vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev z učnimi težavami in tistim iz ranljivih skupin, ki jim ponuja možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar pa jim bo omogočalo prepoznati njihove sposobnosti, talente in želje.

Program zajema naslednje aktivnosti:

 • individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah učencev (učna pomoč učencem),
 • mentorske oblike dela z učenci,
 • počitniške dejavnosti,
 • počitniško varstvo,
 • druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki niso del rednega izobraževalnega programa.

Znotraj posameznih aktivnosti se bodo izvajale različne dejavnosti. Učence bomo k sodelovanju povabili s posebnimi obvestili, ki jih bodo prejeli v šoli, prav tako pa bodo obvestila objavljena na oglasni deski šole ali na spletni strani šole.

Tako se bodo učenci lahko udeležili številnih delavnic:

 •       ustvarjalnih delavnic (lutkovne, božično-novoletne , delavnice za mamico)
 •       delavnic branja, pravljičnih uric, gledališča za najmlajše,
 •       kako se učimo (bralne strategije, učenje učenja, oblikovanje miselnih vzorcev …)
 •       zabavne matematike in bogatenje besedišča nemškega jezika,
 •       uporabe digitalne tehnologije (digitalna fotografija, iskanje informacij na internetu, delo s programi MS Office in ostalih programov…),
 •       priprave bio-zeliščnega kotička in zelenjavnega vrta,
 •       delavnice moj avto (za učence 7. , 8., 9. razredov),
 •       raziskovalnih izletov po domači vasi in po bližnjih vaseh,
 •       spoznavanje slovenske in drugih kultur,
 •       družabnih in socialnih iger,
 •       naravoslovno-športnega tabora,
 •       počitniškega varstva učencev z najrazličnejšimi delavnicami …

Prepričani smo, da bo zabavno druženje in odkrivanje novega obogatilo popoldanski, sobotni in počitniški čas učencev.

Izvajalka programa »Popestrimo šolo 2014/2015«                                                                              Ravnateljica  

Marjetka Mlakar                                                                                                                                     Suzana Petek

Dokumenti:

pdfObjava projekta

pdfPrijavnica od prvega do četrtega razreda

pdfPrijavnica od petega do devetega razreda

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)