ikonca

Na naši šoli smo se vključili v projekt A (se) štekaš ?!? Vključeni so učenke in učenci, straši in učitelji 9. razreda. Več o projektu izveste iz spodnjega besedila ali na spletni povezavi http://www.iam.upr.si/sl/novice/projekt-dela-z-mlado/ ter na predstavitveni zloženki projekta.

pdfZloženka projekta A se štekaš

A (se) štekaš ?!?

Mladostništvo predstavlja pomembno razvojno obdobje, saj mladi postopno oblikujejo svojo identiteto ter vedenjske in miselne vzorce, ki jih bodo spremljali tudi v odraslosti. Skrb za njihovo telesno in duševno zdravje je tako izjemnega pomena.

A (se) štekaš?!? je projekt usmerjen v krepitev in varovanje duševnega zdravja mladih. Temelji na integrativnem pristopu, saj vključuje neposredno delo z mladimi, učitelji, starši in drugimi pomembnimi odraslimi (trenerji, glasbeni učitelji, ipd.).

Aktivnosti so prilagojene glede na ciljno skupino. Tako se z mladimi izvajajo delavnice, na katerih se v sproščenem vzdušju, skozi igro in pogovor odpirajo pomembne teme na področju duševnega zdravja in virov pomoči. Učenci imajo priložnost izražati svoje mnenje, izvajalci pa poskrbijo, da so vsebine umeščene v teoretični okvir. Na začetku in na koncu delavnic učenci prav tako rešujejo vprašalnike, v katerih se preverja njihovo počutje in vidiki življenjskega sloga, ki so pomembni za zdrav razvoj.

Poleg dela z mladimi so v projekt zajeti tudi učitelji in drugi zaposleni na šoli, ki se vsakodnevno srečujejo z mladimi in njihovimi starši in prav tako potrebujejo znanje s področja razumevanja mladostniških stisk in načinov pomoči v primeru zaznave stiske. Delo z učitelji je prav tako lahko priložnost za pogovor o izkušnjah pri delu, ki so jih zaznali kot obremenjujoče.

Nazadnje omenjamo še izjemno pomembno skupino odraslih, ki lahko s svojim vedenjem in besedami pomagajo bodisi svojim otrokom ali njihovim vrstnikom, v primeru, da zaznajo stisko pri katerem od njih. V okviru projekta se tako organizira krajše predavanje za starše na temo duševnega zdravja v mladostništvu, mladostniških stisk in virov pomoči. Po predavanju izvajalci omogočajo individualen pogovor, v primeru, da bi koga zanimalo še kaj več o obravnavanih tematikah.

Vodja projekta: asist. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.

Koordinatorka projekta: asist. Janina Žiberna, univ. dipl. psih.

Kontakt: 040 490 580

Projekt je v letih 2013-2014 podprt s strani Ministrstva za zdravje RS in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Izvajalec projekta je Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič.

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)