Grad Borl stoji ob cesti Ptuj-Varaždin. Grad Borl stoji na 70 m visoki skali ob Dravi in nemo povezuje preteklost s sedanjostjo.

Od Ptuja je oddaljen 12 km. Grad kraljuje na strmi skali nad Dravo in se kot utrdba omenja že v 1. polovici 13. stoletja. Leta 1291 zasledimo zanimivo poimenovaje Borlyn siue Ankynstain castrum. Gre za madžarsko posest, ki je bila v upravljanju štajerskih plemiških rodbin, od katerih so gotovo najpomembejši gospodje Ptujski. Po njihovem izumrtju leta 1438 je posest po delilni godbi leta 1441 prešla na Anno grofico Schaumberg. Leta 1478 je grad prešel pod cesarsko oblast do leta 1488, ko ga je kralj Matija Korvin podelil svojemu sorodniku Jakobu Szekelyju von Kevendt za izkazane zasluge v vojni proti cesarju. Po smrti Matija Korvina je Szekely prestopil na stran Hasburžanov in cesar Maksimiljan mu je leta 1494 potrdil Borl v trajno last do leta 1620. Novi lastniki so do leta 1639 grofje Thurni, nato pa do leta 1801 grofje Sauerji. Zmanjšana posest in grad sta bili tega leta prodana Satnislavu Ponjatovskemu in že leta 1803 Jožefi grofici Laslie, roj. Wurmbrand. Leta 1901 je grad prešel v roke baronice Adalberte Kubeck, nato pa pod hrvaško akcijsko družbo, ki je grad razdelila.

Med drugo svetovno vojno je bil grad nekaj časa zbirno taborišče, po vojni je grad prešel v splošno ljudsko premoženje in je bil nekaj časa zavetišče za vojne sirote.

Pozneje so v njem odprli hotel in restavracijo, ki pa so ju po letu 1980 zaprli. Danes je prazni in zapuščeni grad v lasti države Slovenije, na njem pa se odvijajo občasne prireditve.

Več o gradu Borl:

Seminarska naloga o Gradu Borl

Spletna stran Društva za oživitev gradu Borl

(Skupno 676 obiskov, današnjih obiskov 1)