Naziv delodajalcaOSNOVNA ŠOLA CIRKULANE-ZAVRČ  
Naslov delodajalcaCIRKULANE 57 , 2282 CIRKULANE  
Kontaktna oseba delodajalca za kandidatekontaktna oseba: PETEK SUZANA telefon: 02 795 23 90 el. naslov: suzana.petek@cirkulane-zavrc.si  
Naziv delovnega mesta oziroma delaVzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja
Število prostih delovnih mest1
OPIS DEL IN NALOGsodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo; sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela; sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši; sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v enoti vrtca; sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji); sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj; vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija); pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok; vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok. sodeluje s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj njega; sodeluje v strokovnih organih vrtca in enote vrtca; sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem; vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela; pomaga vzgojitelju pri urejanju igralnic, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov ipd.; pomaga vzgojitelju pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca; pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih organizira vrtec.Druga dela    
Pričetek dela1.9.2024  
Upravna enota delovnega mesta oziroma delaPTUJ
Poklicna strokovna izobrazbakončan izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.
Drugi pogoji  potrdilo o nekaznovanostiopravljen strokovni izpit  
Trajanje zaposlitveDOLOČEN ČAS, od 1.9.2024 do 31.8.2025
Delovni čas28 delovnih ur/teden,
Datum objave na spletni strani šole8.7.2024
Rok za prijavo kandidatov  3 dni od objave, do 11.7.2024
Način prijave kandidatovkandidati naj pošljejo pisno vlogo z vsemi dokazili

PDF razpisa.

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)